Säämi-suomâ sänikirje =

Pekka Sammallahti, Matti Morottaja
Girjegiisá
9789518939279
9518939276